Sirküler:  058/15                                                                                                       19.02.2015

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

  

“Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 18 Şubat 2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile, 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 4 – İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar, 28/2/2016 tarihine kadar eksik belgeleri ibraz ederler.”

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: İlgili Yönetmelik