Sirküler No: 063/17                                                                                                                           15.02.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:478) Hk.

İlgi     : 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:478), ilgi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ