Sirküler No:064/17                                                                                                                                15.02.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Hk.

İlgi    : 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12), 11 Şubat 2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ