Sirküler No: 071/17                                                                                                                      21.02.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) Hk.

İlgi     : 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete.

Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1), ilgi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek.1 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No 1)

Ek.2 Tebliğ Eki