Sirküler No:088/17                                                                                                                      07.03.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İVEDİ

Konu: ADR Çalışma Grubu Toplantısı Kapsamında Görüş Talebi Hk.

İlgi   : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 03.03.2017 tarih ve 3856 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden iletilen ilgi yazıda; ülkemizin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na (ADR) 22 Mart 2010 tarihi itibariyle, Uluslararası Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Yönetmelik (RID)’e ise 01 Haziran 1985 tarihinde taraf olduğu ve ADR Anlaşmasının A ve B ekleri ile RID hükümlerinin uyumlaştırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi tarafından 6 ayda bir RID/ADR/ADN Ortak Çalışma Grubu Toplantılarının düzenlendiği bildirilerek, 13-17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek toplantıda görüşülmek üzere yazıda belirtilen konulara ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir.

Buna göre, yazıda belirtilen hususların incelenerek hazırlanacak olası görüşlerinizin 08 Mart 2017 tarihine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı