Sirküler: 093/17                                                                                                                                  08.03.2017

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu:  Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti İçin Tavan Ücreti Belirlenmesine İlişkin Genelge.

İlgi : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2017 tarih ve 15907 sayılı yazısı.

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) gereği olarak, gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması uygulaması sözleşmeye üye tüm ülkeler tarafından uygulanmakta olup, ülkemizde de 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Sözkonusu SOLAS kuralının ülkemizdeki uygulaması “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”   kapsamında yürütülmektedir.

Ancak, Yönergenin uygulaması konusunda verilen hizmetlerden alınan ücretlerde bir kısıtlama olmaması nedeniyle bu konudaki farklı uygulamalar sonucunda gelen şikayetler nedeniyle İdare (Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) ağırlık doğrulama hizmeti için tavan ücreti belirleme yoluna gitmiştir.

 

Bundan böyle, bu hizmetler İdarenin 20.02.2017 tarih ve 15459 sayılı “Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti İçin Tavan Ücreti Belirlenmesine İlişkin Bakanlık Genelgesi” kapsamında yürütülecek olup, tartı hizmeti vereceklerin de bundan böyle idare tarafından yetkilendirileceği ifade edilmektedir.

 

Bakanlığın ilgide kayıtlı yazısı ve konuyla ilgili yayınlanan Genelge ekte olup, bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter