Sirküler: 098/17                                                                                                                                 08.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İVEDİ

 

Konu: LRIT Sistemi Gemi Donatanları/İşletenleri Tarafından Belirlenecek Temas Noktası Bilgilerinin Paylaşılması Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 10.02.2017 tarih ve 12598 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; Gemilerin Uzak Mesafelerden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi kapsamında Türk bayraklı gemilerin limanlarda herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları ve izlenme oranlarının arttırılması amacıyla gemi/donatanları ve acenteleri tarafından LRIT ile ilgili belirlenecek temas noktalarının ve iletişim bilgilerinin ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Genel Müdürlüğüne iletilmesi istenilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı