Sirküler : 105/17                                                                                                                              14.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Sahte Gemi Acenteliği Yetki Belgesi Düzenleyen Firmalar Hk.

 

İlgi   : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 22.02.2017 tarih ve 15646 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile; firmaların Gemi Acenteliği faaliyeti yapabilmeleri için T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek Gemi Acentesi Yetki Belgesi düzenlenmesi gerektiği; ancak bazı firmaların Gemi Acentesi Yetki Belgesi almadan sahte yetki belgesi düzenlediği ve bu belgeyle gemi acenteliği yaptıkları ve bir çok kişiyi mağdur ettikleri hakkında duyumlar alındığı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter