Sirküler: 106/17                                                                                                                               14.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİ VE ÖNEMLİDİR

 

Konu          : Lojistik Dokümantasyon Süreçlerine Ait Görüşlerin Bildirilmesi Hk.

İlgi            : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.03.2017 tarih ve 3651 sayılı yazısı.

 

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı Politika 1.2 başlığı altında yer alan 5 No’lu eylem planı kapsamında, taşımacılıkta operasyonel verimliliği engelleyen en önemli faktörün ağır dokümantasyon olduğu, lojistiğin tüm kademelerinde kullanılan belgelerin azaltılarak sadeleştirmenin yapılması gerektiği ve buna göre yapılacak çalışma kapsamında özel sektörün görüşlerinin alınmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu çalışma kapsamında hazırlanan soru formunun doldurularak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmesi istenilmektedir.

 

Bu nedenle, yazıda belirtilen İhracat Soru Formu (http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=67) ve İthalat Soru Formu’nun (http://anketor.tobb.org.tr/Default.aspx?aid=68) doldurularak en geç 28 Mart 2017 Salı günü mesai bitimine kadar,  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı