Sirküler: 107/17                                                                                                                          14.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti İçin Tavan Ücretin Belirlenmesine İlişkin Genelge Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 22.02.2017 tarih ve 15907 sayılı yazısı.

Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’nin VI. Bölümünün A Kısmınının 2. Kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale getirildiği, söz konusu SOLAS Kuralının 9.9.2016 tarihli Bakan Olur’u ile yayımlanarak yürürlüğe giren “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında yürütüldüğü; ancak Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra kıyı tesislerince verilen tartım hizmetlerinde farklı tarifeler uygulandığının bildirilmesi nedeniyle brüt ağırlık doğrulama hizmeti için bir tavan ücreti belirlenmesi ihtiyacının hasıl olduğu ve bu kapsamda 20.02.2017 tarih ve 15459 sayılı, “Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti İçin Tavan Ücreti Belirlenmesine İlişkin Bakanlık Genelgesi (2017/TMKTDGM-01/DBA)”nin yayınlandığı bildirilmektedir.

 

“Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti İçin Tavan Ücreti Belirlenmesine İlişkin Bakanlık Genelgesi (2017/TMKTDGM-01/DBA)” ekte sunulmuş olup, kıyı tesislerince verilen tartım hizmetlerinde genelgede belirtilen tavan ücretlerin esas alınması hususunda gereğini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlık Doğrulama Hizmeti İçin Tavan Ücreti Belirlenmesine İlişkin Bakanlık Genelgesi (2017/TMKTDGM-01/DBA)