Sirküler: 109/17                                                                                                                                           14.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : Konteyner ve Liman Takip Sistemlerine İlişkin Genelge Hk.

İlgi     : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 08.03.2017 tarih ve 23242330 sayılı yazısı.

İlgi yazıda; Konteyner ve Liman Takip Sistemlerine ilişkin olarak hazırlanan 06.03.2017 tarih ve 2017/3 sayılı Genelgenin yayınlandığı ve söz konusu Genelgeye  http://risk.gtb.gov.tr adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter