Sirküler: 112/17                                                                                                                                      16.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı Hk.

İlgi     : 11 Mart 2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete.

Bir örneği ekte sunulan Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı, ilgi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı