Sirküler: 113/17                                                                                                                     16.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hk.Tebliğ ile Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:91) Hk.

İlgi    : 11 Mart 2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete.

Bir örneği ekte sunulan, Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hk.Tebliğ ile Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:91) ilgi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ek-1: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:91)

Ek-2: Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hk.Tebliğ