Sirküler: 114/17                                                                                                                              16.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 10.03.2017 tarih ve 4313 sayılı, “5. Katar Uluslararası Tarım Sergisi”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı