Sirküler: 120/17                                                                                                                                   22.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : 34.Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantısı Kapsamında Görüş Talebimiz Hk.

 

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 13.03.2017 tarih ve 4373 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile, Gümrük Birliğini doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Gümrük Birliğinin düzgün işleyişinin temin edilmesi amacıyla Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi toplantılarının gerçekleştirildiği, 34. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantısının 11-12 Mayıs tarihlerinde Brüksel’de düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek, bahse konu toplantı gündemine alınmasında fayda görülen konuların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmesi istenilmektedir.

 

Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, 34.Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi Toplantısı gündemine alınmasında fayda görülen konuların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere, 24 Mart 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter