Sirküler: 121/17                                                                                                                              22.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297) Hk.

 

İlgi     : 06 Mart 2017 tarih ve 30009 sayılı Resmi Gazete.

 

Bir örneği ekte sunulan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297), ilgi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ