Sirküler: 122/17                                                                                                                         22.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

 Konu : Gümrük İşlemi Takip Kartı 2017 Yılı Güncellemelerine İlişkin Uyarı Hk.

İlgi     : 24.01.2017 tarih ve 38/17 sayılı sirkülerimiz.

 

İlgi sirkülerimiz ile; Gümrük İdarelerinde Özet Beyan verecekler ile taşıdıkları eşyanın transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip eden Odamız üyesi firma çalışanları adına düzenlenen Gümrük İşlemi Takip Kartlarına ait bilgi güncellemelerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılacağı belirtilerek, Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi üyemiz firma çalışanlarının kartlarının bilgilerinin güncellenmesi için dilekçe, son 1 aylık SGK dökümü ve Adli Sicil Belgelerinin Odamıza iletilmesi istenilmiştir.

 

Kayıtlarımızın incelenmesi sonucu, Gümrük İşlemi Takip Kartı sahibi bazı firma ve kişilerin belgelerini halen Odamıza iletmedikleri görülmüştür.

 

Bilindiği üzere, üyemiz firma yetkilileri veya çalışanlarınca aktif olarak kullanılan kartlar için güncelleme evrakları Odamıza iletilmediği takdirde, söz konusu kartlar iptal edilmek üzere T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bildirilecek olup, söz konusu kartlar iptal edilecektir.

 

Bu nedenle, üyelerimizin mağduriyet yaşamamasını teminen Gümrük İşlemi Takip Kartları güncelleme tarihi son kez 31 Mart 2017 Cuma gününü mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Bu tarihten sonra yapılacak güncelleme başvuruları kabul edilmeyecek olup, Odamıza güncelleme evrakları gönderilmeyen kartlar, ayrıca bir ihtara gerek duyulmaksızın, iptal edilmek üzere T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.

 

Gereğini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Güncelleme Dilekçesi Örneği