Sirküler: 125/17                                                                                                                         22.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOBİ Araştırmalar ve Proje Koord.Dairesi Başkanlığının 10.03.2017 tarih ve 3705 sayılı, “Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı