Sirküler: 127/17                                                                                                                                22.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 09.03.2017 tarih ve 46511 sayılı, “2017 Yılı Harç, Katkı Payı, Teminat, Belge, Plaket ve Seyir İzin Belgesi Ücretleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı