Sirküler: 128/17                                                                                                                   22.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ

Konu : Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No:25) Hk.

 

İlgi    : 21 Mart 2017 tarih ve 30014 sayılı Resmi Gazete.

 

Bir örneği ekte sunulan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)(Seri No:25), ilgi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ