Sirküler: 132/17                                                                                                        27.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Çek Kullanımından Kaynaklanan Güncel Sorunlar Konferansı Hk.

 

İlgi     : Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 24.03.2017 tarih ve 1957 sayılı yazısı.

 

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile, 28 Mart 2017 Salı günü 13:30-17:15 saatleri arasında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 4. Kat Konferans Salonunda “Çek Kullanımından Kaynaklanan Güncel Sorunlar Konferansı”nın düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Konferans programı ve konferansa katılımla ilgili detaylı bilgiler ekte sunulan ilgi yazıda mevcuttur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı