Sirküler: 137/17                                                                                                                         31.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 24.03.2017 tarih ve 5109 Sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıya istinaden,  4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ilk defa karayolu taşımacılık sektörüne ilişkin olarak, ulusal ve uluslararası olarak kanuni bir düzenleme yapıldığı ve bu Kanuna istinaden 2004 yılında yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle taşımacılık sektörünün düzenlediği ve kayıt altına alındığı bildirilmektedir.

Bakanlık yazısında, günümüz teknolojik imkânların çoğalması, kamuda bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar neticesinde, bir çok bilgi ve belgeye elektronik olarak erişim imkânının bulunmasıyla birlikte, Karayolu Taşıma Kanununun uygulanması sırasında, yaklaşık     13 yıllık sektörel deneyim, yaşanan sorunlar,  gelen talepler ile yine sektör dinamizmi değerlendirilerek, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren/göstereceklere yönelik uygulanmakta olan bürokrasinin azaltılması, vatandaşa en hızlı şekilde hizmet sunumunun gerçekleştirmesini teminen, anılan yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapılması için çalışma başlatıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu çalışmalar neticesinde hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği Taslağına, www.kugm.gov.tr   adresinden ulaşılması mümkün olup, hazırlanan taslağa ilişkin varsa görüş, öneri ve tekliflerinizin 07 Nisan 2017 Cuma gününe kadar  Odamıza (Faks: 0.324.3295230, E-Mail:mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter