Sirküler: 138/17                                                                                                                                31.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının 30.03.2017 tarih ve 2093 sayılı, “Endüstri 4.0: Yeni Sanayi Devrimi Semineri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı