Sirküler: 139/17                                                                                                                                  03.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Nefes Kredisi Masraflarına Getirilen Değişiklik Hk.

İlgi   : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 31.03.2017 tarih ve 5530 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; TOBB Nefes Kredisi kapsamında gerçekleştirilen kredi kullandırımlarında 250 TL banka ve 250 TL KGF başvuru masrafı ile kefalet oranının %0,5’i (bindebeş) oranında komisyon olmak üzere bir takım ücretler ödendiği; ancak 27.02.2017 tarih ve 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KOBİ’lere uygulanan kefalet oranının %85’ten %90’a yükseltildiği ve komisyon oranının başka hiçbir masraf olmaksızın (banka ve KGF dahil olmak üzere) %0,03 (onbindeüç) oranında düşürüldüğü, bu nedenle yeni Bakanlar Kurulu Kararı gereği 20 Mart 2017 tarihi itibariyle TOBB Nefes Kredisi Kapsamında Ziraat Bankası ve Denizbank’tan kullanılacak kredilerde kredinin sadece %0,03’ü (onbindeüç) kadar masraf alınabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.