Sirküler: 143/17                                                                                                                            05.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması Konusunda Genelge Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 21.03.2017 tarih ve 24068 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; tehlikeli madde taşımacılık sektöründe hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların görev, yetki ve sorumluluklarını daha etkili yerine getirmelerini sağlamak, bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltarak kamu hizmetlerinin daha hızlı, kaliteli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesi için, tehlikeli madde taşımacılığı konusunda Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü  tarafından hazırlanarak yayımlanan mevzuattaki bazı yükümlülüklerin uygulamalarını kolaylaştırmak amacıyla Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması konusundaki ilgili Genelge’nin yayımlanmasına ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

İlgili Genelgenin bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Genelge