Sirküler : 146/17                                                                                                                            08.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : KDV Uygulamaları ile İlgili Olarak Yaşanan Sorun ve Çözüm Önerilerinin İletilmesi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 06.04.2017 tarih ve 5837 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; ülkemizde 1985 yılından beri uygulanan Katma Değer Vergisinin gözden geçirilmesi ve sorunların saptanarak oluşturulan çözüm önerilerinin Maliye Bakanlığı ve Vergi Konseyi’ne gönderilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bir çalışma yapıldığı belirtilerek, söz konusu çalışmalarda değerlendirilmek üzere KDV uygulamaları ile ilgili olarak yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik görüşlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmesi istenilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin hazırlanacak görüşlerinizin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere,  en geç 27 Nisan 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (mersindto@mdto.org) iletilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter