Sirküler: 147/17                                                                                                                           12.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Özelleştirme İlanı Hk.

İlgi     : 07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Taşucu Limanı ve Liman geri sahasında bulunan taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirileceği ilan edilmiştir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiler, bir örneği ekte sunulan Resmi Gazete ile yayınlanan ilan metninde yer almaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlan Metni