Sirküler : 148/17                                                                                                                                   12.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

İlgi    : 08.04.2017 tarih ve 30032 sayılı Resmi Gazete.

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, ilgi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Halen yürürlükte olan Limanlar Yönetmeliği ile ilgili genel hükümler başta olmak üzere Mersin limanı ve diğer limanlarımızın idari sınırları, demiryeri mevkileri, sahipsiz gemilerin Liman başkanlıklarınca satışlarının sağlanması  gibi önemli değişiklikler içeren Yönetmelik metni ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik