Sirküler: 149/17                                                                                                                                           13.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Bitkisel Atık Yağ Projesi Hk.

İlgi    : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 26605 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; Dünya Engellileri Gelişim Derneği Genel Merkezi tarafından bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve elde edilen gelirlerle engellilere yönelik yardımlar yapılmasına yönelik Türkiye çapında bir proje başlatıldığı ve söz konusu proje kapsamında liman tesislerinde oluşan bitkisel atık yağların değerlendirilmesi için toplama bidonlarının bırakılması ve bahse konu atıkların toplanması için Deha Bitkisel Atık Yağ Toplama Geri Kazanım Biodizel Üretim San. ve Tic.A.Ş. ile çalışılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı