Sirküler: 150/17                                                                                                                                                14.03.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 07.04.2017 tarih ve 5957 sayılı, “Irak Bankacılık Sistemi Konferansı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı