Sirküler: 151/17                                                                                                                              14.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu : COSME Programı Kapsamında Yapılan Başvuruların TOBB’ye İletilmesi Hk.

İlgi     : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 05.04.2017 tarih ve 5749 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile; AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayan “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı” (COSME) çerçevesinde 2,3 milyar Avro bütçe tahsis edildiği, http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/COSME/COSME2017WP.pdf linkinde yer alan çalışma programı kapsamında yapılacak proje başvurularının Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere kobi@tobb.org.tr adresine iletilmesi istenilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter