Sirküler: 152/17                                                                                                                           14.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

SÜRELİDİR 

Konu: Slovenya Koper Limanı Tanıtıcı Etkinliklerine İlişkin Görüş Talebi Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.04.2017 tarih ve 6161 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile; “Luka Koper Days” adı altında Koper Limanı ile ilgili tanıtıcı etkinlikler düzenlendiği ve benzer bir etkinliğin ülkemizde son olarak 2011 yılında İstanbul’da yapıldığı belirtilerek, ülkemiz makamları ya da şirketleri tarafından uygun görülecek bir liman şehrimizde 2018 yılında benzer bir etkinliğin tekrar edilmesi hususunda görüşlerimiz istenilmektedir.

Bu nedenle, ekte sunulan ilgi yazı ekinde bulunan Koper Limanı ile ilgili bilgi notunun incelenmesini ve söz konusu etkinliğin düzenlenmesine ilişkin görüşlerinizin en geç 02 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar, Odamıza (mersindto@mdto.org) iletilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı