Sirküler : 158/17                                                                                                                                    17.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının 31.03.2017 tarih ve 5056 sayılı, “COSME Programı Kapsamında Yayınlanan Clusters Go International Proje Teklif Çağrısı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı