Sirküler: 166/17                                                                                                                              24.04.2017

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Balast Suyu Yönetimi Konusunda Görüş Talebi Hk.

İlgi     : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünün 04.04.2017 tarih ve 26975 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; ülkemizin taraf olduğu 2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşmenin 8 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe gireceği, bu tarihe kadar 400 GT ve üzeri ayrılmış balast tankı olan ve uluslararası sefer yapan gemilerin yapılacak sörveyler sonucu sertifikalandırılması ve balast yönetim planlarının ve balast suyu kayıt defterlerinin hazırlanmasının gerektiği belirtilerek, söz konusu Sözleşme uygulamaları kapsamında yapılacak düzenlemelere esas teşkil edecek görüş ve önerilerimizin Bakanlığa iletilmesi istenilmektedir.

Buna göre, ilgi yazıda belirtilen hususların incelenerek hazırlanacak görüş ve önerilerinizin 27 Nisan 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (E-Posta: mersindto@mdto.org, Faks: 0324-3295230) gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı