Sirküler:  168/15                                                                                                       10.07.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesince, antrepoya eşya alınması ve antrepodan eşya çıkarılmasına ilişkin elektronik ortamda işlemlerin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair 2015/14 sayılı genelge uyarınca “Antrepo Eşya Giriş-Çıkış İşlemleri Kılavuzu”  yayımlanmıştır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: Antrepo Eşya Giriş-Çıkış İşlemleri Kılavuzu