Sirküler:  173/15                                                                                                       20.07.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 14/07/2015 tarih ve 13558 sayılı  “Amerikan-Türk Konseyi’nin 34üncü Konferansı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Ek: İlgi Yazı