Sirküler: 191/15                                                                                                                                                                                                         24.08.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 20.08.2015 tarih ve 15753 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, “Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmelik”in 16/07/2015 tarih ve 29418 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ulusal demiryolu altyapı ağı ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli maddeleri gönderenler, bu maddelerin alıcıları, paketleyenler, dolduranlar, boşaltanlar, demiryolu altyapı işletmecileri ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan personel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılan ambalajlar ve yük taşıma bilimleri ile ilgili bir dizi düzenlemenin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

“Tehlikeli Maddelerin Demiryolu İle Taşınması Hakkında Yönetmeliği”Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün (www.tmkt.gov.tr) adresli internet sitesinde mevzuatlar başlığı altında yer almaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter