Sirküler: 209/14                                                                                                       23.06.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu: Mısır-Kızıldeniz hattında Ro-Ro Tipi Gemi İhtiyacı Hk.

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’’nün, 20.06.2014 tarih ve 799 sayılı yazısı. 

İlgi yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın 16/6/2014 tarih ve 26517 sayılı yazısına istinaden,  26 Nisan 2012 tarihinde faaliyete geçen Mısır-Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki Ro-Ro hattının ekonomik engeller ve teknik sorunlar neticesinde 23 Mayıs 2014 tarihinde durdurulduğu belirtilmekte olup, halihazırda Kızıldeniz geçişlerinin sağlanmasının, bu bölgede Mısır ile Suudi Arabistan arasında çalıştırılabilecek bir Ro-Pax türü geminin temini ile mümkün olabileceğinin değerlendirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Suriye’de yaşanan iç savaş ve ortaya çıkan güvenlik zafiyeti nedeniyle bu ülke üzerinden Körfez ülkelerine yapılan kara yolu taşımacılığının sona ermesi nedeniyle, bu bölgeye erişimin tek alternatif olan deniz yoluyla sağlanabildiği ifade edilmekte olup, hattın İskenderun-Dimyat bölümünde taşımacılık yapan UN Ro-Ro firmasının Kızıldeniz geçişleri için yeni bir ortak ve gemiye ihtiyaç duyduğu belirtilmektedir.

Konuya ilgi duyan üyelerimizin görüşlerini, 24 Haziran 2014 Salı günü saat 13:00’e kadar zafer.tekbas@udhb.gov.tr adresine göndermelerini ve Odamıza da bilgi vermelerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter