Sirküler:  210/15                                                                                                       16.09.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri Konulu ve 2013/54 Sayılı Genelgede     Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Transit Dairesi Başkanlığı’nca, 03.09.2015 tarihli ve 2015/20 sayılı, 2013/54 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelgekonulu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile, 24.12.2013 tarih ve 2013/54 sayılı, ‘Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri’ konulu Genelge’nin 4 üncü paragrafının sonuna;

“Diğer taraftan, Türkiye Gümrük Bölgesine havayolu ile getirilen ve Gümrük Yönetmeliği’nin 63 üncü maddesi hükümlerine göre özet beyanı verilen eşya için aynı Yönetmeliğin 435 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca, varış yeri ile alıcısının değişmemesi koşuluyla, gümrüğe sunulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, boşaltıldığı havalimanından havayoluyla tekrar Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışında özet beyan aranmayacaktır.” şeklinde cümle eklenmiş,

2013/54 Sayılı Genelge’nin  “Ancak, havayolu ile gelen eşyanın, geçici depolama yerine alınmaksızın başka bir hava taşıtına aktarılmasına ilişkin işlemler 24 saat içerisinde tamamlanacak olup, bu süre içerisinde işlemleri tamamlanmayan eşya geçici depolama yerine alınacaktır.” şeklindeki 5 inci paragrafında yer alan 24 saat ibaresi 48 saat olarak değiştirilmiştir

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Ek-1 2013/54 Sayılı Genelge

Ek-2 2015/20 Sayılı Genelge