Sirküler: 223/14                                                                                                       08.07.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 113)”, 05.07.2014 tarih ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan ve 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nin “Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrüğü uygulaması” başlıklı 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(6) Sadece petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde ithal edilecek olan bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği gümrük müdürlüğünden yapılır.”

 

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki : İlgi Tebliğ