Sirküler:  223/16                                                                                                       11.08.2016

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 28.07.2016 tarih ve 14243 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, Başbakanlık tarafından 25 Temmuz 2016 tarih ve 29781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/18 Sayılı Genelge ile 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası başlatıldığı bildirilmektedir.

Kampanyaya ilişkin Başbakanlık Genelgesi ve kampanya hesap numaraları ekte sunulmuş olup, kampanyaya destek verecek üyelerimizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere Odamıza bilgi vermelerini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: Başbakanlık Genelgesi ve Kampanya Hesap Numaraları