Sirküler: 226/14                                                                                                       08.07.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Liberya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında 2014/6513 ve 16.06.2014 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 03.07.2014 tarih ve 29049 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Ek-1 İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

Ek-2. Anlaşma Metni