Sirküler: 239/14                                                                                                    17.07.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğü’nün, 09.05.2014 tarih ve 297945 nolu yazısı.

  

İlgi yazıda, Diğer Gümrük Müdürlüklerinde gümrük işlemlerinde tamamlanan transit rejimi çerçevesinde sevk edilen transit eşyaları ile ihracat işlemleri tamamlanarak yurtdışı edilmek üzere Müdürlüğümüze sevk edilen ihracat eşyalarının bağlı olduğu transit refakat belgelerinin Mersin Gümrük Müdürlüğü’nde gümrük işlemleri tamamlanmadan veya herhangi bir gümrük işlemine tabi tutulmadan üyelerimiz tarafından çıkış bildirimine bağlanmak suretiyle yurtdışı edildiğinin tespit edildiği bildirilmektedir.

 

Buna göre, diğer gümrüklerden Mersin Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen transit refakat belgelerinin gümrük işlemleri tamamlanmadan, eşyaların yurt dışı edilmemesi, transit refakat belgelerinin çıkış bildirimine bağlanmaması, (Transit Refakat Belgesinin Alt Kısmında Bulunan Varış Gümrük İdaresi Kontrolü Bölümünde Muayene Memurunun Kaşe ve İmzası İle Birlikte Gözetim Memurunun Kaşe ve İmzasının Aranılmasına), önem verilmesi, aksi halde adli ve idari işlemlere konu edileceği hususlarında bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter