Sirküler: 240/14                                                                                                      21.07.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği”, 19 Temmuz 2014 tarih ve 29065 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin tarife ve talimatı belirlemektir.

Bu tarife ve talimat, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1259 uncu maddesi, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 51 inci maddesi, 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi ve 14/11/2010 tarihli ve 27759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalandırılması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi çerçevesinde, ticari amaçlı yolcu taşıyan tüm deniz araçları için uygulanır.

 

Tebliğde, teminat tutarları, maddi teminat limiti ve muafiyet, primlerin belirlenmesi ile geçerli sigorta sözleşmelerine ilişkin hükümler yer almaktadır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: İlgi Tebliğ