Sirküler: 251/14                                                                                                        08.08.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi ile Bu Sözleşme’nin 1988 Protokolü’ne Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün Kararları ile Getirilen Değişikliklerin Onaylanması Hakkında 2014/6604 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 8 Ağustos 2014 tarih ve 29082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Not: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ile Eki Sözleşme Metni’ne;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140807.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140807.htm adresinden

ulaşılabilinmektedir.

 

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı