Sirküler: 253/14                                                                                                        11.08.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:114 )”, 9 Ağustos 2014 tarih ve 29083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan söz konusu Tebliğ, ozon tabakasını incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Tebliğin “Ozon tabakasını incelten maddeler ihtisas gümrüğü uygulaması” başlıklı 3 üncü maddesi gereği, 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı 2 nci mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14)’nin Ek-3 listesinde GTİP ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
2 Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
3 Dilovası Gümrük Müdürlüğü
4 Derince Gümrük Müdürlüğü
5 İzmir Gümrük Müdürlüğü
6 Mersin Gümrük Müdürlüğü

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

 

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki: İlgili Tebliğ