Sirküler: 255/14                                                                                                    12.08.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Talimat ve Tebliği.

 

İlgi :    (a) 240/14 tarih ve 240/14 sayılı sirkülerimiz.

            (b) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığı’nın,

     08.08.2014 tarih ve 12185 sayılı yazısı.

 

19 Temmuz 2014 tarih ve 29065 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Talimat ve Tebliği” İlgi (a) sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

 

Deniz turizmi sezonunun en yoğun olduğu dönemde, deniz aracı sahiplerine bir geçiş süreci tanımak adına, Tebliğ ile getirilen yeni yolcu sigortası içerik ve teminat tutarlarını sağlayan poliçelerin en geç 1 Eylül 2014 tarihine kadar ibraz edilmesi gerektiğini bildiren ilgi (b) yazı ekte sunulmuştur.     

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

Eki : İlgi (b) Yazı