Sirküler: 256/14                                                                                                         13.08.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi:     BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’ İkmal Daire Başkanlığı’nın 11/08/2104 tarih ve 24452 Sayılı Yazısı.

 

BOTAŞ İkmal Yönetmeliği 24 b. kapsamında Pazarlık Usulü Açık Artırma ile 21/08/2014 tarihinde saat 15:00’te ihale edilecek olan “2 ADET PALAMAR VE 2 ADET SERVİS BOTU SATIŞI” na ilişkin, İlgi yazı ekinde alınan, ihale ilan metni ile şartnamesi ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter    

 

Ek-1. İhale İlan metni

Ek-2. İhale Şartnamesi