Sirküler: 260/14                                                                                                    15.08.2014

 

  

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 05.08.2014 tarih ve 15199 sayılı “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki : İlgi Yazı