Sirküler: 263/14                                                                                                    19.08.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün,   15/08/2014 tarih ve 39791 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, 13.01.2005 tarihinde “Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında yetkilendirilmiş olan Bureau Veritas kuruluşunun anılan Yönetmelik kapsamındaki tüm yetkilerinin 08.08.2015 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edildiği bildirilmektedir.

 

Buna istinaden, Bureau Veritas tarafından, İdare adına Türk Bayraklı gemilere 08.08.2015 tarihine kadar verilecek belgeler geçerlilik sürelerinin sonuna kadar geçerli kabul edileceği hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter